Cerere deschisă de propuneri – Cooperarea europeană în domeniul științei și tehnologiei (COST)