Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 688/2011 al Comisiei din 18 iulie 2011 de derogare, pentru anul 2011, de la Regulamentul (CE) nr. 501/2008, prin stabilirea unui calendar suplimentar pentru prezentarea și selecționarea programelor de informare și promovare a fructelor și a legumelor proaspete pe piața internă și în țările terțe