Întrebare scrisă E-009140/11 Vilija Blinkevičiūtė (S&D) adresată Comisiei. Modificarea Regulamentului (CE) nr. 562/2006; norme privind reintroducerea temporară a controlului la frontierele interne