Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES.)