Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva M.9167 – Patron Capital/Marriott International/PEH Warsaw Bidco) – Zadeva, primerna za obravnavo po poenostavljenem postopku (Besedilo velja za EGP.)