Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9167 – Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)