Ennakkoilmoitus yrityskeskittymästä (Asia M.9167 – Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco) – Yksinkertaistettuun menettelyyn mahdollisesti soveltuva asia (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti.)