Eelteatis koondumise kohta (juhtum M.9167 – Patron Capital / Marriott International / PEH Warsaw Bidco) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine (EMPs kohaldatav tekst)