Regulamentul (CE) nr. 62/2006 al Comisiei din 23 decembrie 2005 privind specificația tehnică de interoperabilitate pentru subsistemul aplicații telematice pentru transportul de marfă al sistemului feroviar transeuropean convențional (Text cu relevanță pentru SEE)