Cauza T-646/11: Acțiune introdusă la 27 iunie 2012 — CD/Consiliul