Avizul Băncii Centrale Europene din 1 august 2012 cu privire la o propunere de regulament privind îmbunătățirea decontării instrumentelor financiare în Uniunea Europeană și depozitarii centrali de instrumente financiare (CON/2012/62)