Jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttaminen (kodifioitu toisinto) *** I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 20. toukokuuta 2008 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi jäsenvaltion alueelta laittomasti vietyjen kulttuuriesineiden palauttamisesta (kodifioitu toisinto) (KOM(2007)0873 — C6-0025/2008 — 2007/0299(COD))