Întrebare scrisă E-010577/10 Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) adresată Comisiei. Refuzarea intrării în SUA a unui membru al consiliului local din Guernica Lumo