TITJUR Comisia/Italia Concluziile avocatului general Mischo prezentate la data de1 octombrie 1987. # Comisia Comunităților Europene împotriva Republicii Italiene. # Cauza 116/86.