Avizul Comisiei din 14 octombrie 2019 privind planul de eliminare a deșeurilor radioactive rezultate în urma dezmembrării reactorului cu apă grea sub presiune Ågesta, situat lângă Stockholm, în Suedia (numai versiunea în limba suedeză este autentică)2019/C 351/04