Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2014 o stališču Sveta v prvi obravnavi z namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))