Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 15 aprilie 2014 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Directivei Parlamentului European și a Consiliului privind cerințele minime de creștere a mobilității lucrătorilor între statele membre prin îmbunătățirea dobândirii și a păstrării drepturilor la pensie suplimentară (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))