Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 15. huhtikuuta 2014 neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin antamiseksi jäsenvaltioiden välisen työntekijöiden liikkuvuuden edistämistä lisäeläkeoikeuksien hankkimista ja säilyttämistä parantamalla koskevista vähimmäisvaatimuksista (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))