Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. dubna 2014 o postoji Rady v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv (17612/1/2013 – C7-0059/2014 – 2005/0214(COD))