Rectificare la Decizia 2011/33/UE a Consiliului din 8 noiembrie 2010 privind încheierea Protocolului la Acordul de parteneriat și cooperare de instituire a unui parteneriat între Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Ucraina, pe de altă parte, referitor la un acord-cadru între Uniunea Europeană și Ucraina privind principiile generale de participare a Ucrainei la programele Uniunii ( JO L 18, 21.1.2011 )