Cauza F-151/12: Acțiune introdusă la 13 decembrie 2012 — ZZ/Comisia