Întrebare scrisă E-011022/11 Oreste Rossi (EFD) adresată Comisiei. Biocombustibilul provenit din iarbă de mare