/* */

TITJUR Concluziile avocatului general Cruz Villalón prezentate la data de3 februarie 2011. # Koninklijke Philips Electronics NV (C-446/09) împotriva Lucheng Meijing Industrial Company Ltd și alții și Nokia Corporation (C-495/09) împotriva Her Majesty’s Commissioners of Revenue and Customs. # Cereri având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen - Belgia (C-446/09) și Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) - Regatul Unit (C-495/09). # Politica comercială comună - Combaterea introducerii în Uniune a mărfurilor contrafăcute și a mărfurilor piratate - Regulamentele (CE) nr. 3295/94 și nr. 1383/2003 - Antrepozit vamal și tranzit extern de mărfuri provenite din state terțe și care constituie imitații sau copii ale unor produse protejate în Uniune prin drepturi de proprietate intelectuală - Intervenția autorităților statelor membre - Condiții. # Cauze conexate C-446/09 și C-495/09. Philips