Întrebare scrisă E-008795/11 João Ferreira (GUE/NGL) adresată Comisiei. Materialele plastice oxo-biodegradabile