Întrebare scrisă P-1237/10 adresată de Paul Rübig (PPE) Comisiei. Proceduri de ofertare pentru reactorul de fuziune ITER