Fruit of the Loom/OHMI-Blueshore Management (FRUIT) TITJUR Hotărârea Tribunalului (camera a cincea) din 21 iunie 2012. # Fruit of the Loom, Inc. împotriva Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci de comerț, desene și modele industriale) (OAPI). # Marcă comunitară - Procedură de decădere - Marca comunitară verbală FRUIT - Neutilizare - Articolul 15 alineatul (1) litera (a) și articolul 51 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009. # Cauza T-514/10.