Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2021/717, annettu 26 päivänä huhtikuuta 2021, tislattua alkoholijuomaa koskevan maantieteellisen merkinnän rekisteröimisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/787 30 artiklan 2 kohdan nojalla ”Nagykunsági szilvapálinka”