Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.6253 – Talis International Holding/Raphael Valves Industries) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate Text cu relevanță pentru SEE