Tribunalul Argeş, Secţia civilă, Încheiere din 04/07/2011