Decizia Consiliului ( Afaceri Generale ) din 1 decembrie 2009 de stabilire a listei formațiunilor Consiliului, altele decât cele menționate la articolul 16 alineatul (6) al doilea și al treilea paragraf din Tratatul privind Uniunea Europeană (2009/878/UE)