Întrebare scrisă P-3532/10 adresată de Daniel Caspary (PPE) Comisiei. Bugetul școlilor europene