Concluziile avocatului general Mengozzi prezentate la data de17 noiembrie 2010. # Brussels Hoofdstedelijk Gewest și alții împotriva Vlaamse Gewest. # Cerere având ca obiect pronunțarea unei hotărâri preliminare: Raad van State - Belgia. # Directiva 85/337/CEE - Evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului - Aeroporturi a căror pistă de decolare are o lungime de cel puțin 2 100 de metri - Noțiunea «construire» - Reînnoirea autorizației de exploatare. # Cauza C-275/09. Brussels Hoofdstedelijk Gewest și alții TITJUR