Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5944 – Osaka/UFG/Infrastructure Arzak/Saggas) Text cu relevanță pentru SEE