Toezichthoudende Autoriteit van de EVA delegatiebesluit nr. 8/19/COL van 6 februari 2019 tot wijziging van de lijst van punt 39 van deel 1.2 van hoofdstuk I van bijlage I bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte waarin een lijst is vastgesteld van de grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen die zijn erkend voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten uit derde landen ("de lijst van grensinspectieposten in IJsland en Noorwegen") en tot intrekking van Besluit nr. 90/18/COL van de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA [2019/931]