Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul COMP/M.5790 – Lidl/Plus Romania/Plus Bulgaria) Text cu relevanță pentru SEE