Întrebare scrisă P-7370/10 Alain Cadec (PPE) adresată Comisiei. Armonizarea comunitară a regimului sancţiunilor financiare în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului (PCP)