Cauza C-399/12: Acțiune introdusă la 28 august 2012 — Republica Federală Germania/Consiliul Uniunii Europene