2012/775/: Decizia Consiliului din 6 decembrie 2012 privind poziția care urmează să fie adoptată de Uniunea Europeană în cadrul Comitetului de cooperare instituit prin Acordul de cooperare și uniune vamală între Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Republica San Marino, pe de altă parte, privind adoptarea de dispoziții referitoare la coordonarea sistemelor de securitate socială