Zadeva T-462/16: Tožba, vložena 22. avgusta 2016 – Portugalska/Komisija