Întrebare scrisă E-011928/11 Gay Mitchell (PPE) adresată Comisiei. Recunoașterea calificărilor profesionale în UE