Regulamentul (UE) nr. 859/2010 al Comisiei din 28 septembrie 2010 de stabilire a valorilor forfetare de import pentru fixarea prețului de intrare pentru anumite fructe și legume