Regulamentul (CE) nr. 232/2008 al Comisiei din 14 martie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 382/2005 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1786/2003 al Consiliului privind organizarea comună a pieței furajelor uscate