Avizul Comitetului consultativ privind acordurile restrictive și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii din 28 noiembrie 2012 cu privire la un proiect de decizie privind cazul COMP/39.230 – Rio Tinto Alcan – Raportor: Țările de Jos