Γραπτή ερώτηση E-010226/11 Francisco Sosa Wagner (NI) προς την Επιτροπή. Ρύπανση των εσωτερικών υδάτων