Cauza C-307/10: Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 19 iunie 2012 (cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare formulată de The Person Appointed by the Lord Chancellor — Regatu Unit) — The Chartered Institute of Patent Attorneys/Registrar of Trade Marks (Mărci — Apropierea legislațiilor statelor membre — Directiva 2008/95/CE — Identificarea produselor sau a serviciilor pentru care este solicitată protecția mărcii — Cerințe de claritate și de precizie — Utilizarea titlurilor claselor din Clasificarea de la Nisa în vederea înregistrării mărcilor — Admisibilitate — Întinderea protecției conferite de marcă)