Întrebare scrisă E-009931/12 Monica Luisa Macovei (PPE) adresată Comisiei. Trecerea din sectorul public în cel privat și viceversa: Funcționari ai Comisiei angajați în sectorul tutunului