Întrebare scrisă E-5647/10 Marian Harkin (ALDE) adresată Comisiei. Subvenţii acordate