Cauza T-250/12: Acțiune introdusă la 5 iunie 2012 — Uralita/Comisia