/* */

Întrebare scrisă E-000412/11 Frieda Brepoels (Verts/ALE) adresată Comisiei. Misiunile de observare a alegerilor și alegerea candidaților