Cauza F-111/10: Acțiune introdusă la 29 octombrie 2010 — Bernaldo de Quirós/Comisia